Müşteri HizmetleriTelefon: (0212) 882 36 00

Müşterilerimize sunduğumuz bir çok sigorta ürünlerinden bazıları


Dask / Zorunlu Deprem Sigortası

Bu sigorta, teminatı Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından sunulan ancak poliçe üretimi yetkili sigorta şirketleri ve acentelerince yapılan zorunlu bir sigorta olup, depremin meskenlerde neden olduğu maddi hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. DASK Sigortasının geçerlilik süresi ne kadardır?Zorunlu Deprem Sigortası ’nın süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gerekmektedir. Zorunlu Deprem Sigortası ile sunulan teminat neleri içermektedir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile;
• Depremin
• Deprem sonucu yangının
• Deprem sonucu infilakın
• Deprem sonucu yer kaymasının Sigortalı binada (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere) doğrudan neden olacağı maddi zararlar sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.Zorunlu Trafik Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasara yol açabilirler. Zorunlu Trafik Sigortası araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verdikleri zararı aracın kusuru nisbetinde ve belirli bir orana kadar karşılamaktadır. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz, sadece zarar verdiği diğer aracın zararını karşılar. Zorunlu trafik sigortası olmayan (veya süresi sona ermiş) araçlar görüldükleri yerde bağlanır (trafiğe çıkması engellenir). Her araç sahibi, zorunlu trafik sigortasını yaptırmak ve sigorta süresi sona ermeden uzatmakla yükümlüdür.

Zorunlu trafik sigortasındaki bu limitler zararın çeşidine göre değişir. Örneğin can kaybı olması durumunda ölenin yakınlarına verilecek miktar, yaralanma olması durumunda hastahane giderlerine ödenecek miktardan ve bunlar da sadece maddi hasar olması durumunda bu hasarın giderilmesi için ödenecek miktardan farklıdır. Bu rakamlar her sene değişmekte ve primler de buna göre tekrar belirlenmektedir.


Kasko Sigortası

Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır. Araç kasko sigortası karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Kasko sigortası ödemenin yapıldığı tarihte başlar. Eğer poliçe tutarı taksitle ödenecekse peşinatın ödendiği gün sigorta başlar. Kasko sigortasının başlangıcı ve bitişi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Kasko sigortasında, sigorta ettiren araca zarar verici olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.Konut Sigortası

Konut sigortaları evinizi yangından, hırsızlıktan, terörden, kazalardan ve yıkılmalardan korumayı amaçlayan bir sigortadır. konut sigortaları evinizin fiziki yapısından tutun içinde ki eşyalara kadar bütün herşeyi kapsar. Örneğin duvarlarınıza olan rutubet, akıntı ya da çatınızda oluşan bir hasarı sigortanız karşılar. Bunların yanında ev içinde ki eşyalara gelebilecek zararlarıda karşılar.

Konut sigortası, belki de uzun çabalar sonucu elde ettiğiniz konutunuzu, özenerek aldığınız eşyalarınızı beklenmedik durumlara karşı koruma altına alan sigorta türüdür.Evinizin bir teminatının olduğunu bilmeniz, siz evin dışındayken bile güvende hissettir.İşyeri Sigortası

İş yeri ve teminat altına almak istenilen emtea, 3.şahıs emteası, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasanızı , ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkan pek çok rizikoya karşı güvence altına alan geniş kapsamlı bir paket sigortadır. İşyeri Sigortası sizi ve işyerinizi aşağıdaki durumlarda teminat altına alır:

Yangın, yıldırım, infilak, Duman, Dahili su, Fırtına, Dolu, Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, Terörizm, Yer kayması, Kar ağırlığı, Taşıt çarpması (hava, deniz ve kara taşıtları çarpması), Sel veya su baskını, Elektrik hasarları, Kazaen Kırılma, İzolasyon eksikliği, Geçici Personel Masrafları, İş durması, Enkaz kaldırma, Yangın mali sorumluluk, Kira kaybı, Alternatif işyeri masrafları, Hırsızlık, Zurich Sigorta Yardım Hizmetleri

Ek olarak isteyebileceğiniz teminatlar:
Makine Kırılması, Elektronik Cihaz, 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk, İşveren Mali Sorumluluk, Mesleki Sorumluluk Çevre Kirliliği Hukuksal Koruma Emniyeti Suistimal Taşınan Para İşletme Sahibi Ferdi Kaza Deprem veya yanardağ püskürmesi, Kasa (Yangın ve Hırsızlık) Cam Kırılması,


Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat sigortası hem yurt içi, hem yurt dışı seyahatlerde karşılaşabilinecek hastalık, kaza, valiz kaybı gibi riskleri güvence altına alan bir sigorta çeşitidir. Yurtdışı seyahat sigortası özelikle Avrupa ülkeleri vize işlemlerinin bir önkoşulu olması nedeniyle (Schengen vizesi) “vize sigortası” olarak da bilinir. Seyahat sigortası farklı gün ve sürelerde olabilir. En az bir haftalık, en çok 1 yıllıktır. Ücretlendirme sistemi de bu doğrultuda değişiklik gösterir
Yurt dışı seyahat sağlık sigortası ;

Seyahat sağlık sigortası yurt dışı seyahatlerinde ülke giriş kapısı kontrol noktası ve vize alımlarında konsolosluk yetkilileri tarafından istenilen (poliçe) belgedir.Bu belge sizin seyahatiniz süresince yanınızda bulunması gereken evrak olmakla birlikte başınıza gelebilecek kaza veya hastalık sonucu ayakta/hasanede yatarak tedavi masrafları teminatı sigorta yapılan süre içerisinde uğrayabileceği ani bir rahatsızlık/kaza nedeniyle ortaya çıkan hayati tehlikenin bulunduğu durumları kapsar ve yapılan poliçede belirtilen limitler dahilinde teminatlı güvence altına alır.